Product added to basket
Loading
Loading

DeBeer Refinish

1-231 Fade-Out Udsprøjtningsfortynder

Produktinformation

1-231 Fade-Out Thinner eller udsprøjtningsfortynder er til at sammensmelte 2K-toplak, klarlak eller 2K Non-Sanding primer, hvis emnet kun grundes delvist. Det skaber en blød overgang til den eksisterende finish, så polering er minimal.

Den hurtige afluftning i produktet, samt at forholdet mellem trykket og materialet i beholderen er optimalt justeret, gør det nemt til at sammensmelte overgangene.

Overflade forberedelse

Klargør emnet ved grundig rengøring med 1-951 Silicone Remover.

Polér hele området for at fjerne alle urenheder og slib sammensprøjtnings området med P2000-3000.

Affedt grundigt med 1-951 Silicone Remover. Rør ikke stedet med bare hænder efter den indledende klargøring. Husk afdækning for at undgå sprøjtestøv.

 • Brancher: Autolakering
 • Mærke: DeBeer Refinish
 • Type: Udsprøjtningsfortynder
 • EAN: 8717244662292
 • Leverandør varenr.: 1-231/.4
læs mere læs mindre

Sikkerhed og miljø

GHS

  Brandfarlige gasser

H-sætninger

 • H332: Skadelig ved indånding.
 • H225: Højt brandfarlig væske og damp.
 • H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer ned i luftvejene.
 • H312: Skadelig ved hudkontakt.
 • H315: Forårsager hudirritation.
 • H335: Kan forårsage irritation af luftvejene.
 • H222: Ekstremt brandfarlig aerosol.
 • H412: Skadelig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H336: Kan forårsage døsighed eller svimmelhed.
 • H280: Indeholder gas under tryk; kan eksplodere ved opvarmning.
 • H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H226: Brandfarlig væske og damp.
 • H373: Kan forårsage skade på organer <eller angive alle involverede organer, hvis kendt> ved langvarig eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det konklusivt er bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør en risiko>.
læs mere læs mindre

1-231 Fade Out Fortynder

 • Lager: 9 på lager
 • Varenr.: D1-231
 • Mængde: 1 SPRAY(400 ML)
Mængde begrænset - varen udgår
;