Product added to basket
Loading
Loading

Vedhæftningsmåling

Ved at teste vedhæftningen under belægningsprocessen kan man vurdere vedhæftningsstyrken mellem grundmateriale og belægning, og mellem flere på hinanden følgende belægninger (fx malingslag)

1 Produkter

Test vedhæftning af malingen

De fleste produkter har en beskyttende eller kosmetisk belægning. En dårlig belægning kan medføre store udgifter til reparationer eller total ombearbejdning. Belægningens vedhæftning har ikke kun betydning for hvor godt den sidder fast. Vedhæftningens kvalitet har også betydning for dannelsen af rust. Korrosionsdannelsen starter nemlig oftest dér hvor belægningen har løsnet sig fra grundmaterialet. Det er let at teste vedhæftningen med et gittersnitapparat: Først skæres belægningen igennem med definerede, retvinklede snit, som krydser hinanden. Herefter fjerner man løse snitkanter og eventuelle afskalninger, og vurderer gittersnittet visuelt ved at sammenligne det tilbageblevne skadesmønster med de tilsvarende illustrationer i skemaet i henhold til normen