Product added to basket
Loading
Loading

DeBeer Refinish

8-746X Højproduktions Non-Sanding Primer

Produktinformation

8-746x High Production Non-Sanding Primer er en polyuretan primer med mange anvendelsesformål. Anvendes i vådt-i-vådt. Til lakering ved små og store reparationer. Fås i hvid, mellemgrå og sort.

Denne primer kan anvendes som, slibefri primer eller til korrekt rengjorte, uslebne OEM e-Coat-paneler. 

Hvid og sort kan kombineres til at give alle seks grå nuancer. Disse recepter fi ndes i vores ICRIS-system.

8-746 High Production Non-Sanding Primer kan påføres direkte på korrekt klargjorte udvendige plastikdele til biler, såsom PP-EDM, TPO, ABS, PUR & PA, når DeBeer 1-60 1K Plastic Primer tilsættes i stedet for fortynder.

Blandeforhold 

3 : 1 Primer : MS Hardener + 10% Uni fortynder

3 : 1 Primer : HS Hardener + 10% Uni fortynder

5 : 1 Primer : HS420 Hardener + 25% Uni fortynder

Overfladeforbedrelse 

Vask overfladen med 9-851 WaterBase 900+ Series Degreaser eller en mild opløsning af rengøringsmiddel og vand, skyl efter med vand og tør overfladen af.

Affedt overfladen med 1-951 Silicone Remover og tør efter med en ren klud, inden produktet fordamper. Hvis det er nødvendigt med afsluttende slibning bruges P400, hvis hele emnet skal grundes, og ved spotreparationer/ lokal grunding slibes der med P500. Affedt overfladen med 1-951 Silicone Remover og tør efter med en ren klud, inden produktet fordamper.

Ved klargøring af plastikoverflader henvises til det tekniske dataark for 1-60 1K Plastic Primer for oplysninger vedrørende anbefalinger til klargøringen af plastikdele

 • Brancher: Autolakering
 • Mærke: DeBeer Refinish
 • Produktfarve: Grå, Hvid, Sort
 • Underlag: e-Coat, Gammel maling, OEM Paint system, Polyester, Plastik, Wash primer
 • EAN: 8717244682153
 • Leverandør varenr.: 8-746/3
læs mere læs mindre

Sikkerhed og miljø

GHS

  Brandfarlige gasser Brandfarlige væsker

H-sætninger

 • H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer ned i luftvejene.
 • H302: Skadelig ved indtagelse.
 • H410: Meget giftigt for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H332: Skadelig ved indånding.
 • H411: Giftig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H336: Kan forårsage døsighed eller svimmelhed.
 • H400: Meget giftig for vandlevende organismer.
 • H335: Kan forårsage irritation af luftvejene.
 • H372: Forårsager skade på organer <eller angiv alle påvirkede organer, hvis kendt> ved langvarig eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det er konklusivt bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør en risiko>.
 • H226: Brandfarlig væske og damp.
 • H360: Kan skade frugtbarheden eller det ufødte barn <angiv specifik effekt, hvis kendt> <angiv eksponeringsvej, hvis det endegyldigt er bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør en fare>.
læs mere læs mindre
Mængde begrænset - varen udgår
Mængde begrænset - varen udgår
Mængde begrænset - varen udgår
;
ANBEFALET TILKØB TIL DENNE VARE