Product added to basket
Loading
Loading

DeBeer Refinish

Berobase 500 Serie Tonefarver

Produktinformation

Debeer Refinish BeroBase 500-serien er et komplet basefarve system, alle solide, metalliske og perle/glimmer bilfarver kan fremstilles. Et højkvalitets basefarve system, som kræver klarlak som afslutning. 

Debeer Basecoat 500 serien indeholder 25% mindre tonefarver end sammenlignelige systemer, hvilket betyder lavere investeringer og mindre lager. Det kompakte og komplette system kan anvendes med både konventionelle og højeffektive teknikker. 

BeroBase 500 Series er udviklet brug på personbiler, erhvervskøretøjer og busser. Systemet giver en enestående optisk effekt, stor slidstyrke, modstandsdygtighed over for kemikalier og glansbevarelse.

BeroBase 500 Series må kun påføres på godt slibet/skrubbet og affedtet grundet, bart stål, grundet aluminium og grundet plastik. Velslebet GRP, OEM primer og gamle malingssystemer i god stand. Husk afdækning af emnet for at undgå overspray.

Rengør overfladen med 1-951 Silicone Remover smør på og tør den af. Slib overfladen med P400 eller finere slibemiddel. Fjern alt slibeaffald med trykluft, slibevakuum og rengør med 1-951 Silicone Remover og aftør grundigt.

læs mere læs mindre

Sikkerhed og miljø

GHS

  Selvreaktive stoffer og blandinger Gasser under tryk Brandfarlige faste stoffer

H-sætninger

 • H361: Mistænkes for at kunne beskadige fertiliteten eller det ufødte barn <angiv specifik effekt, hvis kendt> <angiv eksponeringsvej, hvis det er klart bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør fare>
 • H312: Skadelig ved hudkontakt.
 • H334: Kan forårsage allergi eller astma symptomer eller åndedrætsbesvær, hvis det indåndes.
 • H318: Forårsager alvorlig øjenskade.
 • H372: Forårsager skade på organer <eller angiv alle påvirkede organer, hvis kendt> ved langvarig eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det er konklusivt bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør en risiko>.
 • H412: Skadelig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H335: Kan forårsage irritation af luftvejene.
 • H350: Kan forårsage kræft.
 • H317: Kan forårsage allergiske hudreaktioner.
 • H330: Dødbringende, hvis indåndet.
 • H332: Skadelig ved indånding.
 • H301: Giftigt ved indtagelse.
 • H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer ned i luftvejene.
 • H225: Højt brandfarlig væske og damp.
 • H336: Kan forårsage døsighed eller svimmelhed.
 • H226: Brandfarlig væske og damp.
 • H315: Forårsager hudirritation.
 • H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H311: Giftig ved hudkontakt.
 • H302: Skadelig ved indtagelse.
 • H341: Mistænkt for at forårsage genetiske defekter <angiv eksponeringsrute, hvis det vedtages som pålideligt, at ingen andre eksponeringsruter udgør en risiko>.
 • H373: Kan forårsage skade på organer <eller angive alle involverede organer, hvis kendt> ved langvarig eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det konklusivt er bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør en risiko>.
læs mere læs mindre

Berobase 1-091 Colour Additive Rød

 • Lager: 12 på lager
 • Varenr.: DMM1-091
 • Mængde: 1 L
Mængde begrænset - varen udgår

Berobase 1-092 Colour Additive Orange

 • Lager: 4 på lager
 • Varenr.: DMM1-092
 • Mængde: 1 L
Mængde begrænset - varen udgår

Berobase 1-093 Colour Additive Blå

 • Lager: 3 på lager
 • Varenr.: DMM1-093
 • Mængde: 1 L
Mængde begrænset - varen udgår

Berobase 1-094 Colour Additive Gul

 • Lager: 8 på lager
 • Varenr.: DMM1-094
 • Mængde: 1 L
Mængde begrænset - varen udgår

Berobase 1-096 Colour Additive Brun

 • Lager: 3 på lager
 • Varenr.: DMM1-096
 • Mængde: 1 L
Mængde begrænset - varen udgår

Berobase 1-097 Colour Additive Sort

 • Lager: 4 på lager
 • Varenr.: DMM1-097
 • Mængde: 1 L
Mængde begrænset - varen udgår

Berobase 500 Hvid

 • Lager: 3 på lager
 • Varenr.: DMM500
 • Mængde: 3,50 L
Mængde begrænset - varen udgår

Berobase 501 Gennemsigtig Hvid

 • Lager: 7 på lager
 • Varenr.: DMM501
 • Mængde: 1 L
Mængde begrænset - varen udgår

Berobase 502 Oxidgul

 • Lager: 3 på lager
 • Varenr.: DMM502
 • Mængde: 1 L
Mængde begrænset - varen udgår

Berobase 503 Blå

 • Lager: 4 på lager
 • Varenr.: DMM503
 • Mængde: 1 L
Mængde begrænset - varen udgår