Product added to basket
Loading
Loading

Lechler

Mc405 Macrofan Power Uhs Klarlak

Produktinformation

Lechler MC405 Macrofan Power UHS Clearcoat er en hurtigtørrende UHS akryl klarlak, med nem påføring. Klarlak til udviklet til både spotreparation, delvis- og hellakering af bil. 

En unik egenskab ved MC405 klarlakken, er den særlig egnet til små og mindre reparationer, da MC405 giver dig mulighed at optimere hele procestider og omkostninger. Klarlakken tørrer hurtigt ved lave temperaturer og tilbyder dermed større fleksibilitet og mere plads i sprøjtekabinen.

Denne to-komponent klarlak kræver blanding med en hærder og fortynder før påføring. Du kan vælge mellem to påføringsmetoder, enten "standard process" eller "Power process". Ved power proces anvendes MT405 power additive. 

MC405 klarlakken har en nem og fleksibel påføring, der giver gode slutresultater under forskellige forhold. Lufttørring (20 grader) eller low bake tørring 60.  Klarlakken har en energy saving proces ved low bake 60° grader. Energibesparende tørring. Opvarm sprøjtekabinen op til 60°C lufttemperatur, stop derefter opvarmningen og lad klarlakken tørre i sprøjtekabinen indtil fuldstændig afkøling.

I betragtning af produktets hurtighed anbefales det kun at tilberede blandingen umiddelbart før dens brug. Det anbefales også at vælge hærder og fortynder alt efter temperatur og type af opgave. Se teknisk datablad for de mange forskellige muligheder.

Det er nemt at opnå en glat og blank finish med MC405. Dens meget gode hårdhed og glatte finish forbedrer holdbarheden og ridsemodstanden af den endelige finish, hvilket gør den til et pålideligt klarlak for flotte resultater.

 • Brancher: Autolakering
 • Mærke: Lechler
 • Type: Klarlak
 • EAN: 8023816070571
 • Leverandør varenr.: L0MC0405L4
læs mere læs mindre

Sikkerhed og miljø

H-sætninger

 • H412: Skadelig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H410: Meget giftigt for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H400: Meget giftig for vandlevende organismer.
 • H302: Skadelig ved indtagelse.
 • H372: Forårsager skade på organer <eller angiv alle påvirkede organer, hvis kendt> ved langvarig eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det er konklusivt bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør en risiko>.
 • H317: Kan forårsage allergiske hudreaktioner.
 • H370: Forårsager skade på organer <eller angiv alle berørte organer, hvis kendt> <angiv eksponeringsvej, hvis det er beviseligt, at ingen andre eksponeringsveje forårsager fare>.
 • H312: Skadelig ved hudkontakt.
 • H341: Mistænkt for at forårsage genetiske defekter <angiv eksponeringsrute, hvis det vedtages som pålideligt, at ingen andre eksponeringsruter udgør en risiko>.
 • H226: Brandfarlig væske og damp.
 • H336: Kan forårsage døsighed eller svimmelhed.
 • H335: Kan forårsage irritation af luftvejene.
 • H361: Mistænkes for at kunne beskadige fertiliteten eller det ufødte barn <angiv specifik effekt, hvis kendt> <angiv eksponeringsvej, hvis det er klart bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør fare>
 • H360: Kan skade frugtbarheden eller det ufødte barn <angiv specifik effekt, hvis kendt> <angiv eksponeringsvej, hvis det endegyldigt er bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør en fare>.
 • H332: Skadelig ved indånding.
 • H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H315: Forårsager hudirritation.

P-sætninger

 • P210: Hold dig væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P280: Brug beskyttelseshandsker/beskyttelsesbeklædning/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
 • P370: I tilfælde af brand:
 • P235: Hold dig kølig.
 • P202: "Do not handle før alle sikkerhedsforanstaltninger er læst og forstået."
 • P201: Indhent særlige instruktioner inden brug.
 • P403: Opbevares på et godt ventileret sted.
 • P378: Brug … til slukning.
læs mere læs mindre

Mc405 Macrofan Power Uhs Klarlak

 • Lager: Levering 15-16 hverdage• Bestillingsvare
 • Varenr.: L0MC0405L1
 • Mængde: 1 KART(6 STK)
Mængde begrænset - varen udgår

Mc405 Macrofan Power Uhs Klarlak

 • Lager: 84 på lager
 • Varenr.: L0MC0405L4
 • Mængde: 4 L
Mængde begrænset - varen udgår
;
ANBEFALET TILKØB TIL DENNE VARE