Product added to basket
Loading
Loading

Lechler

Hydrofan He Tonefarver

Produktinformation

Hydrofan HE er en vandfortyndbar basefarve serie med fremragende dækevne og farvematch. Velegnet til komplet, delvis spot rep og touch-ups af biler, erhvervskøretøjer og motorcykler.

Sig farvel til tunge anlæg med rørelåg. Helt unikt for dette system, så er der intet behov for et tungt og krævende blandeanlæg. Takket være produktets formulering, har Hydrofan System ikke brug af omrører/rørelåg. Istedet benyttes en HYDROBOX, som er udstyret med døre, der beskytter basefarverne mod støv og mod varme/kulde.

Hydrofan er klar-til-brug baefarver der giver mulighed for to-lags farvekreationer, inklusive metallic, perle, solid og effektfarver, tilgængelige i forskellige flaskestørrelser (1 lt, 0,5 lt og 0,25 lt), der passer til dine specifikke krav. Hydrofan er overskueligt, nemt og hurtigt i travl hverdag.

Alsidig anvendelse: HYDROFAN HE tilbyder to forskellige tilgange/påføringsmetoder, så det kan tilpasses til forskellige situationer og behov.

Et system, men to metoder:

1. STANDARD Metode: Ideel til traditionelle applikationer, der sikrer præcision og kvalitet i hvert lag, giver upåklagelige resultater med reduceret produktforbrug (-30%) og procestider (-20%).

2. One Step metode: Revolutionerende effektivitet, denne metode tillader påføringer uden mellemliggende afluftning, hvilket drastisk reducerer procestider med op til 20 % og produktforbrug med op til 30 %. Fleksibiliteten er yderligere forbedret med specifikke tilsætningsstoffer, hvilket gør det muligt for malere at vælge den mest effektive metode til varierende reparationsarbejde.

Ved one step er der reduceret produktforbrug: Op til 30 % reduktion betyder omkostningseffektivitet. Strømlinede procestider: Spar op til 20 % på den samlede procesvarighed. Oplev innovation, der maksimerer effektiviteten og minimerer omkostningerne, hvilket gør HYDROFAN HE BASECOAT SYSTEM til dit ultimative valg for upåklagelig finish.

læs mere læs mindre

Sikkerhed og miljø

H-sætninger

 • H302: Skadelig ved indtagelse.
 • H301: Giftigt ved indtagelse.
 • H226: Brandfarlig væske og damp.
 • H225: Højt brandfarlig væske og damp.
 • H336: Kan forårsage døsighed eller svimmelhed.
 • H335: Kan forårsage irritation af luftvejene.
 • H410: Meget giftigt for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H332: Skadelig ved indånding.
 • H400: Meget giftig for vandlevende organismer.
 • H331: Giftig ved indånding.
 • H315: Forårsager hudirritation.
 • H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H318: Forårsager alvorlig øjenskade.
 • H330: Dødbringende, hvis indåndet.
 • H314: Forårsager alvorlige ætsninger af huden og øjenskader.
 • H311: Giftig ved hudkontakt.
 • H310: Dødelig ved hudkontakt.
 • H317: Kan forårsage allergiske hudreaktioner.
læs mere læs mindre

Hf000 Hydrofan Intens Hvid

 • Lager: 72 på lager
 • Varenr.: LNHF0000L1
 • Mængde: 1 L
Mængde begrænset - varen udgår

Hf008 Hydrofan Solgul

 • Lager: 18 på lager
 • Varenr.: LNHF0008L0,5
 • Mængde: 0,50 L
Mængde begrænset - varen udgår

Hf013 Hydrofan Oxidgul

 • Lager: 15 på lager
 • Varenr.: LNHF0013L0,25
 • Mængde: 0,25 L
Mængde begrænset - varen udgår

Hf015 Hydrofan Varm Gul

 • Lager: 18 på lager
 • Varenr.: LNHF0015L0,5
 • Mængde: 0,50 L
Mængde begrænset - varen udgår

Hf017 Hydrofan Oker Gul

 • Lager: 19 på lager
 • Varenr.: LNHF0017L0,25
 • Mængde: 0,25 L
Mængde begrænset - varen udgår

Hf022 Hydrofan Varm Orange

 • Lager: 17 på lager
 • Varenr.: LNHF0022L0,5
 • Mængde: 0,50 L
Mængde begrænset - varen udgår

Hf038 Hydrofan Oxidrød

 • Lager: 18 på lager
 • Varenr.: LNHF0038L0,25
 • Mængde: 0,25 L
Mængde begrænset - varen udgår

Hf048 Hydrofan Skarlagensrød

 • Lager: 19 på lager
 • Varenr.: LNHF0048L1
 • Mængde: 1 L
Mængde begrænset - varen udgår

Hf107 Hydrofan Strålende Gul

 • Lager: 14 på lager
 • Varenr.: LNHF0107L0,5
 • Mængde: 0,50 L
Mængde begrænset - varen udgår

Hf110 Hydrofan Kølig Gul

 • Lager: 19 på lager
 • Varenr.: LNHF0110L0,5
 • Mængde: 0,50 L
Mængde begrænset - varen udgår