Product added to basket

Sådan indstiller du din SATA Air Vision 5000

Video af SATA

Preparation of respirator hood

1. Tag hætteklædet af og åben front sektion.

2. Fjern den justerbare hovedramme.

3. Juster omkredsen og højden af ​​hoveedrammen.

4. Sæt skallerammen på igen i hoveddækslet

5. De forreste fastgørelsesflige kan låses i to positioner, så de passer til forskellige hovedstørrelser

6. De bageste fastgørelses faner har to rækker låsepositioner og justering af ventilations hættens vinkel.

7. Kontroller positionen for åndedrætsværnens hood for maksimal komfort.

8. Montere hætteklædet igen.

9. Skift CCS-disken, hvis det er nødvendigt.

10. Indsæt diffusoren med de fire stifter i de udpegede riller, hvis det er nødvendigt.

Gå til kabinen

1. Sæt bæltet, regulatoren og åndedrætshætten på

2. Korrigere trykindstilling på luftregulatoren, når du bruger en sprøjtepistol

4. Åbn luftmængdereguleringen helt på luftregulatoren og sprøjtepistolen

5. Juster driftstryk på filteret med pistoludløseren helt i bund, indtil det akustiske advarselssignal på åndedrætsmasken bliver stille, og det krævede indgangstryk på sprøjtepistolen er nået.

6. Air volume flow styringen på luftregulatoren tillader justering af luftstrømmen til et behageligt niveau. 

7. Juster til sidstindgangstrykket på sprøjtepistolen.