Product added to basket
Loading
Loading

DeBeer Refinish

8-867 Allround Surfacer

Produktinformation

Debeer Refinish 8-867 Allround Surfacer kan anvendes til både små til større reparationsopgaver på flere typer af underlag. Kan anvendes både som non-sanding og til slib. Se tds før påføring.

Underlag

8-867 Allround Surfacer Grey bør kun påføres over godt slebent/ruget og affedtet grundet bart stål, grundet aluminium. Godt slebet og affedtet GRP, polyester fylder og gamle malingssystemer i god stand. Godt rengjort og affedtet ikke-slebet OEM-grundmaling.

Bart metal må ikke overstige 10 cm² (1-15 Washprimer anbefales).

Ved bart stål og aluminium, anvend 1-15 Washprimer for maksimal holdbarhed og rustbeskyttelse.

Blandeforhold (slib)

3:1 Surfacer : MS Hardener + max 5% Uni Thinner
7:2 Surfacer : HS Hardener + max 5% Uni Thinner
6:1 Surfacer : HS420 Hardener + max 15% Uni Thinner

Næste anbefalet lag

MM 900 - 9999 WaterBase 900+ Series
MM 3000 - 3046 BeroThane HS420 3000 Series
MM 500 - 5999 BeroBase 500 Series
MM 2000 - 2099 BeroMix 2000 Series

læs mere læs mindre

Sikkerhed og miljø

H-sætninger

 • H411: Giftig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H336: Kan forårsage døsighed eller svimmelhed.
 • H226: Brandfarlig væske og damp.
 • H410: Meget giftigt for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H335: Kan forårsage irritation af luftvejene.
 • H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer ned i luftvejene.
 • H332: Skadelig ved indånding.
 • H400: Meget giftig for vandlevende organismer.
 • H302: Skadelig ved indtagelse.
læs mere læs mindre

8-867 Allround Surfacer Grå

 • Lager: 23 på lager
 • Varenr.: D8-867/3
 • Mængde: 3 L
Mængde begrænset - varen udgår

8-86710 Allround Surfacer Hvid

 • Lager: 25 på lager
 • Varenr.: D8-86710/3
 • Mængde: 3 L
Mængde begrænset - varen udgår

8-86740 Allround Surfacer Sort

 • Lager: 26 på lager
 • Varenr.: D8-86740/3
 • Mængde: 3 L
Mængde begrænset - varen udgår
;