Product added to basket
Loading
Loading

3M

Ultrafine Se Polermiddel 50383

Produktinformation

3M Ultrafine SE Polish 50383 er et effektivt polermiddel til exceptionel højglansfinish. Giver en hvirvelfri ("hologram") finish også på sorte biler. Designet til brug som det sidste trin i 3Ms farvekodeproces.

Sådan gør du

Ryst beholderen godt før brug.

1. Påfør nok produkt på overfladen til at bearbejde et areal på ca. 0,5 m2. For de bedste resultater, brug nok polermiddel til at efterlade en tynd hinde på malingsoverfladen efter tre til fire omgange med polermaskinen

2. Start poleringsproceduren med medium tryk for at fjerne maskinpoleringshvirvler, og brug derefter et lettere tryk for at opnå bedst mulig hvirvelfri finish.

3. Dette produkt er designet til at forblive vådt og vil ikke samle sig på polerpuden. Efter tre til fire omgange med polermaskinen fjernes den sidste rest med 3M™ Ultrafina polerserviet.

4. Opbevar den brugte polerpude i en plastikpose for at forhindre kontaminering.

Bemærk: Brug 3M Ultrafine SE Polish 50383 efter compound- og poleringsfasen. Gå ikke direkte fra compound til 3M Ultrafina SE, da det ikke er aggressivt nok.

Hvis der bruges på original maling, f.eks. til ridser i bilvask brug 3M™ 09376 Perfect-it™ III.

Maskinpoler først for at skære ridserne ud, og brug derefter Ultrafina SE for at opnå en højglans og hvirvelfri finish. Brug en absorberende klud til oprydning og ikke en typisk polypropylen-engangspudseserviet

Hvis store områder poleres, før du fjerner resterne, skal du bruge Perfect-it™ III Finishing Glaze eller 3M™ Polish Rosa for at hjælpe med at fjerne filmrester og give en udvidet endelig beskyttelse

læs mere læs mindre

Sikkerhed og miljø

H-sætninger

 • H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H317: Kan forårsage allergiske hudreaktioner.
 • H400: Meget giftig for vandlevende organismer.
 • H335: Kan forårsage irritation af luftvejene.
 • H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer ned i luftvejene.
 • H315: Forårsager hudirritation.
 • H413: Kan forårsage langvarige skadelige virkninger på vandlevende organismer.
 • H318: Forårsager alvorlig øjenskade.
 • H410: Meget giftigt for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H411: Giftig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H302: Skadelig ved indtagelse.
læs mere læs mindre

Ultrafine Se Polermiddel 50383

 • Lager: 9 på lager
 • Varenr.: 88405-42
 • Mængde: 1 L
Mængde begrænset - varen udgår
;
ANBEFALET TILKØB TIL DENNE VARE