Product added to basket
Loading
Loading

Besma International Chem

Ultra B Rust- Og Kalkfjerner Mild Aluminiumsrens

Produktinformation

Ultra B fjerner effektivt rust og snavs på stål og jern samt sodpartikler og mørkfarvning på aluminium. Kan anvendes til sur rengøring af procesudstyr i levnedsmiddelindustrien.

Hvad skal produktet bruges til

Fjerner effektivt rust og snavs på stål og jern.

Fjerner effektivt sodpartikler og mørkfarvning på aluminium.

Særdeles effektivt rengørings- og afkalkningsmiddel til vådrum. 

Anvendes også til polering af rustfrit stål med roterende stålbørste og til at fjerne flyverust.

Fordele ved Besma Ultra B

Løsner og fjerner effektivt snavs, sod og og mørklægninger på metal.

Penetrerer hurtigt gennem lettere rustangreb og neutraliserer dem. Beskytter mod rust i kortere tid (3-4 døgn)

Let biologisk nedbrydeligt.

Hvordan bruges produktet

ULTRA B fortyndes med koldt eller lunkent vand. Påføres med lavtrykssprøjte eller børste.

Rengøring i fødevareindustri 1-2%

Sur rengøring 2-3%

Lettere rustangreb: 10-20%

Sværere rustangreb: ufortyndet

Afkalkning, lettere kalk: 2-3%

Afkalkning, grov kalk: 5-10%

Rengøring af aluminium: 5-20%

Polering med roterende stålbørste: 10-20%

Flyverust 3-5%

 

Virketid:

Sur rengøring: 10-15 min.

Lettere rustangreb: 5-10 min.

Sværere rustangreb: 1-2 dage.

Flyverust: ca. 10 min.

Lettere kalk: 5-10 min.

Grov kalk: 30-60 min.

Overfladerne efterskylles med rent vand.

Bemærk kan misfarve visse typer plast.

læs mere læs mindre

Sikkerhed og miljø

H-sætninger

  • H315: Forårsager hudirritation.
  • H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H318: Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H290: Kan være ætsende for metaller.
  • H302: Skadelig ved indtagelse.
  • H314: Forårsager alvorlige ætsninger af huden og øjenskader.

P-sætninger

  • P305: Hvis det kommer i øjnene:
  • P303: Hvis det kommer på huden (eller håret):
  • P310: Omgående ring til et GIFTINFORMATIONSCENTER/læge/...
  • P280: Brug beskyttelseshandsker/beskyttelsesbeklædning/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
læs mere læs mindre
Mængde begrænset - varen udgår
;
ANBEFALET TILKØB TIL DENNE VARE