Product added to basket
Loading
Loading

Sayerlack

Tp2009 Tonepasta

Produkt information

Komplet serie af tonepasta til hele sayerlack systemet. Består af mono-pigment koncentrerede pastaer, der er kompatible med opløsningsmiddel baseredeprodukter til sayerlack træ og metal.

Alle TP2009/XX tonepasta er aromatiskfri og indeholder ikke bly eller andre tungmetaller.

TP2009/XX skal anvendes til opløsningsmiddelbaseret pigmentbasecoats og topcoats, enten polyurethan eller nitrocellulose.

læs mere læs mindre

Sikkerhed og miljø

H-sætninger

 • H361: Mistænkes for at kunne beskadige fertiliteten eller det ufødte barn <angiv specifik effekt, hvis kendt> <angiv eksponeringsvej, hvis det er klart bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør fare>
 • H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H411: Giftig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H336: Kan forårsage døsighed eller svimmelhed.
 • H226: Brandfarlig væske og damp.
 • H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer ned i luftvejene.
 • H335: Kan forårsage irritation af luftvejene.
læs mere læs mindre

TP2009/06 Pigmented Paste Blue

 • Lager: 5 på lager
 • Varenr.: TP2009/06-3
 • Mængde: 3 L
Mængde begrænset - varen udgår

TP2009/08 Pigmented Paste Red Oxide

 • Lager: 7 på lager
 • Varenr.: TP2009/08-3
 • Mængde: 3 L
Mængde begrænset - varen udgår

TP2009/09 Pigmented Paste Orange

 • Lager: 7 på lager
 • Varenr.: TP2009/09-3
 • Mængde: 3 L
Mængde begrænset - varen udgår

TP2009/17 Pigmented Paste Light Yellow

 • Lager: 4 på lager
 • Varenr.: TP2009/17-3
 • Mængde: 3 L
Mængde begrænset - varen udgår

TP2009/21 Pigmented Paste Maize

 • Lager: 7 på lager
 • Varenr.: TP2009/21-3
 • Mængde: 3 L
Mængde begrænset - varen udgår

TP2009/26 Pigmented Paste Bright Red

 • Lager: 5 på lager
 • Varenr.: TP2009/26-3
 • Mængde: 3 L
Mængde begrænset - varen udgår

TP2009/42 Pigmented Paste Green

 • Lager: 8 på lager
 • Varenr.: TP2009/42-3
 • Mængde: 3 L
Mængde begrænset - varen udgår

TP2009/52 Pigmented Paste Ochre

 • Lager: 9 på lager
 • Varenr.: TP2009/52-3
 • Mængde: 3 L
Mængde begrænset - varen udgår

TP2009/53 Pigmented Paste Magenta

 • Lager: 6 på lager
 • Varenr.: TP2009/53-3
 • Mængde: 3 L
Mængde begrænset - varen udgår

TP2009/61 Pigmented Paste Violet

 • Lager: 5 på lager
 • Varenr.: TP2009/61-3
 • Mængde: 3 L
Mængde begrænset - varen udgår
;
ANBEFALET TILKØB TIL DENNE VARE