Product added to basket
Loading
Loading

Lechler

Mc450 Macrofan Autogard Uhs Klarlak Ridsefast

Produktinformation

Mc450 er en 2K UHS akryl klarlak baseret på specialpolymerer, som giver enestående ridsefasthed. Denne klarlak er perfekt til to-lags perle-, metallic- og ensfarvede finish. Den er udviklet til lakering af biler og industrielle køretøjer, hvor høj ridsefasthed er særligt påkrævet.

Fordele ved Mc450 Klarlak:

Fremragende ridsefasthed

"Reflow"-effekt (overfladiske ridser forsvinder)

Nem påføring

God vertikal stabilitet

Fremragende æstetisk udseende

Fyldig film og høj glans

Højt indhold af faste stoffer, overholder direktiv 2004/42/CE (V.O.C. < 420 g/l)

Forberedelse af underlaget: Overflader, der tidligere er malet med mat baselak HYDROFAN.

Anvendelse:

Påføring med sprøjte

Blandingsforhold (volumen/vægt):

1000 dele klarlak: MC450 MACROFAN AUTOGARD UHS CLEARCOAT

500 dele hærder: MH100-MH110-MH115-MH120 MACROFAN UHS HARDENERS

0-50 dele fortynder: 00741-00742-00755 THINNER AUTOREFINISHING

Dyseåbning: 1,2-1,4 mm; 1,3 mm HVLP sprøjtepistoler

Tryk: 2,5 Atm eller i henhold til sprøjtepistolproducentens anvisninger

Antal lag: ½ + 1 - 2

Anbefalet lagtykkelse: 40-50 µm

Teoretisk dækning ved 40 µm: 12 m² pr. 1 liter blanding; 11,7 m² pr. 1 kg blanding

Tørretider: Se teknisk datablad for flere tørreindstillinger.

Bemærkninger: Hvis tørring sker ved temperaturer under 60°C, må køretøjet ikke udsættes for hårde forhold i de første dage efter lakering. Indtil filmen er fuldt hærdet, undgå vask samt stærk fugtighed som dug, frost og aggressive stoffer (smog, rengøringsmidler, vejsalt).

Mc450 Klarlak tilbyder en førsteklasses beskyttelse og finish, ideel til professionelle lakeringer, der kræver høj kvalitet og holdbarhed.

 • Brancher: Autolakering
 • Mærke: Lechler
 • Type: Klarlak
 • EAN: 8023816061142
 • Leverandør varenr.: L0MC0450L1
læs mere læs mindre

Sikkerhed og miljø

GHS

  Selvreaktive stoffer og blandinger

H-sætninger

 • H332: Skadelig ved indånding.
 • H412: Skadelig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H411: Giftig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H317: Kan forårsage allergiske hudreaktioner.
 • H410: Meget giftigt for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H400: Meget giftig for vandlevende organismer.
 • H361: Mistænkes for at kunne beskadige fertiliteten eller det ufødte barn <angiv specifik effekt, hvis kendt> <angiv eksponeringsvej, hvis det er klart bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør fare>
 • H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H302: Skadelig ved indtagelse.
 • H315: Forårsager hudirritation.
 • H336: Kan forårsage døsighed eller svimmelhed.
 • H335: Kan forårsage irritation af luftvejene.
 • H226: Brandfarlig væske og damp.
 • H225: Højt brandfarlig væske og damp.

P-sætninger

 • P235: Hold dig kølig.
 • P378: Brug … til slukning.
 • P210: Hold dig væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P280: Brug beskyttelseshandsker/beskyttelsesbeklædning/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
 • P201: Indhent særlige instruktioner inden brug.
 • P370: I tilfælde af brand:
 • P403: Opbevares på et godt ventileret sted.
 • P202: "Do not handle før alle sikkerhedsforanstaltninger er læst og forstået."
læs mere læs mindre

Mc450 Macrofan Autogard Uhs Klarlak

 • Lager: 17 på lager
 • Varenr.: L0MC0450L1
 • Mængde: 1 L
Mængde begrænset - varen udgår
;