Product added to basket
Loading
Loading

Lechler

Mc404 Macrofan Avantage Uhs Klarlak

Produktinformation

Lechler MC404 er en hurtigtørrende klarlak med reduceret energiforbrug, der kan bruges under alle forhold og til alle typer reparationer. MC404 giver dig mulighed for at reducere energiomkostningerne. 

MC404 er en to-komponent UHS akryl klarlak (VOC < 420 g/l) med en bred vifte af anvendelser og hurtigtørrende. Den store alsidige anvendelse af dette produkt og dets HT-version gør det velegnet til de mest ekstreme anvendelsesforhold (temperaturer >35°C).

MC404 Macrofan Avantage UHS Clearcoat er en klar lak udviklet til både mica, metallisk og solid finish. MC404 kan bruges både til spot, delvis og komplet lakering af bilen. Den er særligt velegnet til små reparationer; da det giver dig mulighed for at optimere procestider/-omkostninger, især i nogle kritiske anvendelsesforhold med hensyn til miljø (høje temperaturer) og udstyr (sprøjtekabiner med høj luftstrøm).

MC404 kan derfor bruges i følgende to versioner, STANDARD PROCESS eller Hi-Tech PROCESS. Da MC404 er et to-komponent belægningssystem, der kræver en hærder for at aktivere hærdeprocessen, og afhængigt af hvilken proces du vælger, er blandings- og påføringsbetingelserne forskellige. Se derfor det tekniske datablad for korrekt blandings- og påføringsforhold.

 • Brancher: Autolakering, Storvognslakering
 • Mærke: Lechler
 • Type: Klarlak
 • EAN: 8023816077174
 • Leverandør varenr.: L0MC0404L4
læs mere læs mindre

Sikkerhed og miljø

H-sætninger

 • H226: Brandfarlig væske og damp.
 • H412: Skadelig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H361: Mistænkes for at kunne beskadige fertiliteten eller det ufødte barn <angiv specifik effekt, hvis kendt> <angiv eksponeringsvej, hvis det er klart bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør fare>
 • H410: Meget giftigt for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H332: Skadelig ved indånding.
 • H336: Kan forårsage døsighed eller svimmelhed.
 • H400: Meget giftig for vandlevende organismer.
 • H317: Kan forårsage allergiske hudreaktioner.

P-sætninger

 • P280: Brug beskyttelseshandsker/beskyttelsesbeklædning/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
 • P370: I tilfælde af brand:
 • P261: Undgå indånding af støv/gas/dampe/sprøjt/aerosol.
 • P201: Indhent særlige instruktioner inden brug.
 • P378: Brug … til slukning.
 • P210: Hold dig væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P273: Undgå udledning til miljøet.
læs mere læs mindre

Mc404 Macrofan Avantage Uhs Klarlak

 • Lager: Levering 16-17 hverdage• Bestillingsvare
 • Varenr.: L0MC0404L1
 • Mængde: 1 KART(6 STK)
Mængde begrænset - varen udgår

Mc404 Macrofan Avantage Uhs Klarlak

 • Lager: 140 på lager
 • Varenr.: L0MC0404L4
 • Mængde: 4 L
Mængde begrænset - varen udgår
;
ANBEFALET TILKØB TIL DENNE VARE