Product added to basket
Loading
Loading

Teknos

Aquatop 2600-82 Halvmat Ral 9010 Ren Hvid

Produktinformation

Teknos 2600-82, tonet i RAL 9010 Glans 25 Halvmat. 2600-82 er en vandfortyndbar topcoat til sprøjtepåføring af udendørs træværk, som vinduer og døre. Produktet leveres klar til anvendelse.

Aquatop 2600-82 er den god topcoat til Yderdøre, Vinduer, Vinduesskodder, Beklædningsbrædder eller Udestue. 

Anbefalet substrat Hårdttræ, Modificeret træ, Nåletræ.

Forbehandling Træet skal være fri for træstøv og snavs. Træets fugtindhold skal være ca. 13 % og må ikke overstige 15 %. Træ substrater, der ikke opfylder holdbarhedsklasse 3, EN 350:2016 skal forbehandles. Teknos har en række af træbeskyttelsesmidler, som opfylder kravene i EN 599. Kontakt venligst Teknos for yderligere vejledning.

Produktet leveres klar til anvendelse.

Påføringsmetode: Airless sprøjtning, Luftassisteret airless sprøjtning, Elektrostatisk sprøjtning. 

Tørretid +23 °C / 50 % RH

- håndteringstør 1-3 timer

- slibe- og genbehandlingstør 3-4 timer.

Tørretiden kan reduceres ved hjælp af særlige tørresystemer til at forcere tørring. De anførte tider er retningsgivende og kan variere afhængigt af trækvalitet, temperatur, luftfugtighed, ventilation og lagtykkelse.

 • Glans (60°) Halvmat
 • Teoretisk rækkeevne 3-6 m²/l
 • Anvendelsesområde Yderdøre, Vinduer, Vinduesskodder, Beklædningsbrædder, Udestue
 • Brancher: Trælakering
 • Mærke: Teknos
 • Underlag: Træ
 • Leverandør varenr.: 2569437
læs mere læs mindre

Sikkerhed og miljø

H-sætninger

 • H317: Kan forårsage allergiske hudreaktioner.
 • H318: Forårsager alvorlig øjenskade.
 • H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H400: Meget giftig for vandlevende organismer.
 • H315: Forårsager hudirritation.
 • H310: Dødelig ved hudkontakt.
 • H411: Giftig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H312: Skadelig ved hudkontakt.
 • H314: Forårsager alvorlige ætsninger af huden og øjenskader.
 • H351: Mistænkt for at forårsage kræft <angiv eksponeringsvej, hvis det konklusivt er bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør en fare>.
 • H311: Giftig ved hudkontakt.
 • H410: Meget giftigt for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H330: Dødbringende, hvis indåndet.
 • H302: Skadelig ved indtagelse.
 • H301: Giftigt ved indtagelse.
læs mere læs mindre

Aquatop 2600-82 Glans 25 Ral 9010

 • Lager: 8 på lager
 • Varenr.: 2600-82-9010-20
 • Mængde: 20 L
Mængde begrænset - varen udgår
;
ANBEFALET TILKØB TIL DENNE VARE