Product added to basket
Loading
Loading

DeBeer Refinish

8-145 Hs Surfacer

Produktinformation

8-145 HS Surfacer Grey er en 2K polyuretan-fylder med god fyldeevne samt slibeegenskaber, der kan bruges både som slibe fylder og som non sanding. Den er meget nem at påføre og efterlader en pæn jævn overflade.

Non-Sanding versionen

3 : 1 Surfacer : 2K/MS Hardener + max 10% Uni Thinner
4 : 1 Surfacer : HS Hardener + max 15% Uni Thinner
6 : 1 Surfacer : HS420 Hardener + max 25% Uni Thinner

Fylder/Sanding versionen

3 : 1 Surfacer : 2K/MS Hardener + max 10% Uni Thinner
4 : 1 Surfacer : HS Hardener + max 15% Uni Thinner
6 : 1 Surfacer : HS420 Hardener + max 25% Uni Thinner

Påføringsforhold og setup er afhængig af hvilken version du ønsker. Se teknisk datablad for mere information.

 • Brancher: Autolakering
 • Mærke: DeBeer Refinish
 • Produktfarve: Grå, Hvid, Sort
 • Underlag: Gammel maling, Polyester, OEM Paint system
 • EAN: 8717244241961
 • Leverandør varenr.: 8-14540/3
læs mere læs mindre

Sikkerhed og miljø

H-sætninger

 • H225: Højt brandfarlig væske og damp.
 • H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer ned i luftvejene.
 • H411: Giftig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H312: Skadelig ved hudkontakt.
 • H400: Meget giftig for vandlevende organismer.
 • H373: Kan forårsage skade på organer <eller angive alle involverede organer, hvis kendt> ved langvarig eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det konklusivt er bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør en risiko>.
 • H410: Meget giftigt for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H315: Forårsager hudirritation.
 • H332: Skadelig ved indånding.
 • H335: Kan forårsage irritation af luftvejene.
 • H336: Kan forårsage døsighed eller svimmelhed.
 • H412: Skadelig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H226: Brandfarlig væske og damp.
læs mere læs mindre

8-145 Hs Surfacer Grå

 • Lager: 10 på lager
 • Varenr.: D8-145/1
 • Mængde: 1 L
Mængde begrænset - varen udgår

8-145 Hs Surfacer Grå

 • Lager: 68 på lager
 • Varenr.: D8-145/3
 • Mængde: 3 L
Mængde begrænset - varen udgår

8-14510 Hs Surfacer Hvid

 • Lager: 78 på lager
 • Varenr.: D8-14510/3
 • Mængde: 3 L
Mængde begrænset - varen udgår

8-14540 Hs Surfacer Sort

 • Lager: 78 på lager
 • Varenr.: D8-14540/3
 • Mængde: 3 L
Mængde begrænset - varen udgår
;