Product added to basket
Loading
Loading

DeBeer Refinish

8-114 Scratch Resistant Fast Repair Klarlak

Produktinformation

8-114 Scratch Resistant Fast Repair Clear er en polyurethan hurtigtørrende ridsefast klarlak. Denne klarlak er våd på våd påføring; ingen flash-offtid, kræves mellem lagene. Tilbyder overlegen modstandsdygtighed mod ridser, i situationer som børster i bilvask.

Klarlakken tilbyder også korte tørretider ved 20°C og meget kort tørretid ved 40-60°C sammenlignet med konventionelle klarlakker. Meget let at bruge med et fantastisk finish, fremragende flow og nivellering.

Til påføring over MM 900 - 9999 WaterBase 900+ Series og MM 500 - 5999 BeroBase 500 Series, egnet til personbiler.

BLANDEFORHOLD

2 : 1 Clear Coat : HS Hardener + 0 - 5% Thinner

PÅFØRING

1½ - 2 lag 50 - 60 μm (2,0-2,4 mil)

 • Brancher: Autolakering
 • Mærke: DeBeer Refinish
 • Type: Klarlak
 • EAN: 8717244662568
 • Leverandør varenr.: 8-114/5
læs mere læs mindre

Sikkerhed og miljø

GHS

  Selvreaktive stoffer og blandinger Brandfarlige faste stoffer Brandfarlige gasser

H-sætninger

 • H226: Brandfarlig væske og damp.
 • H360: Kan skade frugtbarheden eller det ufødte barn <angiv specifik effekt, hvis kendt> <angiv eksponeringsvej, hvis det endegyldigt er bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør en fare>.
 • H412: Skadelig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H410: Meget giftigt for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H336: Kan forårsage døsighed eller svimmelhed.
 • H400: Meget giftig for vandlevende organismer.
 • H361: Mistænkes for at kunne beskadige fertiliteten eller det ufødte barn <angiv specifik effekt, hvis kendt> <angiv eksponeringsvej, hvis det er klart bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør fare>
 • H225: Højt brandfarlig væske og damp.
 • H332: Skadelig ved indånding.
 • H351: Mistænkt for at forårsage kræft <angiv eksponeringsvej, hvis det konklusivt er bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør en fare>.
 • H317: Kan forårsage allergiske hudreaktioner.
 • H372: Forårsager skade på organer <eller angiv alle påvirkede organer, hvis kendt> ved langvarig eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det er konklusivt bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør en risiko>.
 • H411: Giftig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H302: Skadelig ved indtagelse.
læs mere læs mindre

8-114 Scratch Resistant Klarlak

 • Lager: 18 på lager
 • Varenr.: D8-114/1
 • Mængde: 1 L
Mængde begrænset - varen udgår

8-114 Scratch Resistant Klarlak

 • Lager: 3 på lager
 • Varenr.: D8-114/5
 • Mængde: 5 L
Mængde begrænset - varen udgår
;