Product added to basket
Loading
Loading

Q-Refinish

50-400 2K Pu Plast Reparation 50 Ml

Produktinformation

2-komponent klæbemiddel til reparation og limning af plastdele, såsom reparation af kofangere på bilen, revnede plastemner, knækkede beslag. 1 styk blanderør medfølger.

50-400 præsenterer et rumtemperaturhærdende to-komponent polyurethan klæbemiddelsystem, designet til hurtighærdende applikationer med et bekvemt 1:1 blandingsforhold efter vægt og volumen. Dette alsidige system kan prale af fremragende slidstyrke og kan slibes effektivt inden for få minutter efter hærdning.

Ideelt til ikke-strukturelle reparationer af EPDM, PP, PUR, RIM, RRIM, SMC, TOP, TPE og glasfiber.

EPDM (Ethylen Propylen Diene Monomer): EPDM er en type syntetisk gummi, der er meget udbredt i bilindustrien, tætninger, slanger og tagmaterialer på grund af dets fremragende modstandsdygtighed over for vejrlig, ozon og varme.

PP (Polypropylen): Det er en alsidig termoplastisk polymer, der bruges i emballage, mærkning, tekstiler og bilkomponenter på grund af dens holdbarhed, kemiske resistens og lette natur.

PUR (Polyurethan): Polyurethan er en polymer, der almindeligvis anvendes i skumisolering, fleksible skumsæder, stive skumisoleringspaneler og forskellige belægninger på grund af dens alsidighed, holdbarhed og slagfasthed.

RIM (Reaction Injection Molding): RIM er en støbeproces, hvor to flydende komponenter blandes og sprøjtes ind i en form for at skabe dele. Det bruges almindeligvis til bildele, kabinetter og strukturelle komponenter.

RRIM (Reinforced Reaction Injection Molding): Svarer til RIM, men involverer forstærkning af den støbte del med materialer som glasfibre for øget styrke.

SMC (Sheet Molding Compound): SMC er en kompressionsstøbemasse, der bruges til fremstilling af forskellige bil- og industrikomponenter. Det består typisk af glasfibre, polyesterharpiks og fyldstoffer.

TOP (termoplastisk olefin): TOP er en type termoplastisk elastomer kendt for sin vejrbestandighed og bruges ofte i bilinteriør, kofangere og trimkomponenter.

TPE (termoplastisk elastomer): TPE'er er alsidige materialer, der kombinerer egenskaber af gummi og plast. De bruges i applikationer, der kræver fleksibilitet, robusthed og holdbarhed, såsom greb, tætninger og medicinsk udstyr.

Glasfiber: Det er et kompositmateriale lavet af glasfibre indlejret i en harpiksmatrix. Glasfiber er stærkt, let og bruges i forskellige applikationer som bådskrog, bildele og byggematerialer på grund af dets fremragende styrke-til-vægt-forhold.

Dette klæbemiddelsystem udviser enestående bindingsstyrke på tværs af forskellige underlag, herunder galvaniserede, galvaniske eller galvamemetaller.

Sådan gør du:
Rengør overfladen før påføring med q-refinish 60-010/60-011.

Limen kan slibes inden for cirka 3-5 minutter og overmales inden for 15-30 minutter, hvilket giver både hurtighed og effektivitet i reparationer.

 • Indhold: 50 ml
 • Beholder: Dobbelt patron
 • Kemisk basis: To-komponent polyurethan
 • Farve Sort
læs mere læs mindre

Sikkerhed og miljø

GHS

  Brandfarlige faste stoffer Selvreaktive stoffer og blandinger

H-sætninger

 • H315: Forårsager hudirritation.
 • H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H332: Skadelig ved indånding.
 • H335: Kan forårsage irritation af luftvejene.
 • H351: Mistænkt for at forårsage kræft <angiv eksponeringsvej, hvis det konklusivt er bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør en fare>.
 • H373: Kan forårsage skade på organer <eller angive alle involverede organer, hvis kendt> ved langvarig eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det konklusivt er bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør en risiko>.
 • H371: Kan forårsage skade på organer <eller angive alle organer, der påvirkes, hvis det er kendt> <angiv eksponeringsrute, hvis det er konklusivt bevist, at ingen andre eksponeringsruter medfører risikoen>.
 • H317: Kan forårsage allergiske hudreaktioner.
 • H334: Kan forårsage allergi eller astma symptomer eller åndedrætsbesvær, hvis det indåndes.

P-sætninger

 • P271: Brug kun udendørs eller i et godt ventileret område.
 • P233: Hold beholderen tæt lukket.
 • P302: HVIS PÅ HUDEN:
 • P333: Hvis der opstår hudirritation eller udslæt:
 • P362: Tag forurenet tøj af.
 • P403: Opbevares på et godt ventileret sted.
 • P260: Indånd ikke støv/dampe/gas/tåge/dampe/spray.
 • P232: Beskyttes mod fugt.
 • P301: Hvis det er blevet slugt:
 • P501: Bortskaf indholdet/emballagen ved...
 • P261: Undgå indånding af støv/gas/dampe/sprøjt/aerosol.
 • P337: Hvis øjenirritationen fortsætter:
 • P280: Brug beskyttelseshandsker/beskyttelsesbeklædning/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
 • P332: Hvis der opstår hudirritation:
 • P304: Hvis indåndet:
 • P270: Spis, drik eller ryg ikke, når du bruger dette produkt.
 • P342: Hvis du oplever åndedrætsbesvær:
 • P264: Vask grundigt ... efter håndtering.
 • P305: Hvis det kommer i øjnene:
 • P404: Opbevares i en tæt beholder.
læs mere læs mindre

50-400-3040 2K Pu Plastreparation 30 Sek

 • Lager: 1635 på lager
 • Varenr.: 50-400-3040
 • Mængde: 1 STK(50 ML)
Mængde begrænset - varen udgår

50-400-6090 2K Pu Plastreparation 60-90 Sek

 • Lager: 1223 på lager
 • Varenr.: 50-400-6090
 • Mængde: 1 STK(50 ML)
Mængde begrænset - varen udgår
;