Product added to basket
Loading
Loading

DeBeer Refinish

1-851 Antistatisk Affedter

Produktinformation

Opløsningsmiddelbaseret afrenser. 1-851 Antistatic Degreaser er udviklet til at affedte plastikdele for at undgå opladning af statisk elektricitet af plastikdelene og for at minimere støvpartikler under påføring.

Brug egnet åndedrætsværn (vi anbefaler friskluftforsynet helmaske).

 • Brancher: Autolakering, Storvognslakering
 • Mærke: DeBeer Refinish
 • Type: Afrenser - Opløsningsmiddel baseret
 • EAN: 8717244240636
 • Leverandør varenr.: 1-851/5

Sikkerhed og miljø

GHS

  Selvreaktive stoffer og blandinger Brandfarlige gasser

H-sætninger

 • H400: Meget giftig for vandlevende organismer.
 • H318: Forårsager alvorlig øjenskade.
 • H410: Meget giftigt for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H412: Skadelig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer ned i luftvejene.
 • H311: Giftig ved hudkontakt.
 • H336: Kan forårsage døsighed eller svimmelhed.
 • H315: Forårsager hudirritation.
 • H335: Kan forårsage irritation af luftvejene.
 • H314: Forårsager alvorlige ætsninger af huden og øjenskader.
 • H302: Skadelig ved indtagelse.
 • H226: Brandfarlig væske og damp.
læs mere læs mindre

1-851 Antistatic Affedter

 • Lager: 8 på lager
 • Varenr.: D1-851/5
 • Mængde: 5 L
Mængde begrænset - varen udgår
;
ANBEFALET TILKØB TIL DENNE VARE