Product added to basket
Loading
Loading

HANDELSBETINGELSER

Vi vil gerne være nemme at handle med og tror på at fair business bringer os længst. Vores betingelser er ligetil og fair men der er dog nogle almindelige forbehold vi er nødt til at tage. Dem finder du nedenfor.
kasper dupont, lakgruppen

Levering og fragt

Vi behandler din ordre så hurtigt som muligt. Vi bestræber os hele tiden på at tilbyde attraktive leveringsmuligheder til gode priser. Leveringsmulighederne til den enkelte adresse kan variere. Vi afsender varer på alle hverdage undtaget helligdag samt nogle få lukkedage hver år.

 

Levering sker med en af LAKGRUPPEN hyret transportør eller kurertjenester med følgende leveringsbetingelser: Ab fabrik. (INCOTERM 2010), hvilket betyder risikoen for levering overgår til kunden, når produktet overlades til transportøren. Det er købers ansvar at sikre, at leveringsinformation er korrekt. Herunder leveringsadressen, telefonnummer og e-mail adressen, der anvendes i ordren. Informationerne anvendes til udfyldelse af fragtbrev og videregives til speditøren.  Ved bestilling af produkter med et UN nummer heraf betegnelse farligt gods tillægges et miljøgebyr på 65 kr. per ordre. Gebyret dækker omkostninger ved håndtering af varer mærket med farligt gods, så de bliver pakket eller håndteret korrekt, og dermed ikke udgør en sundhed eller sikkerheds risiko.  

 

Udover forskellige leveringsløsninger tilbydes også afhentning på vores adresse i Odense. Ved afhentningsordrer i Odense er muligt, at betaling sker med kreditkort, MobilePay eller kontant. Det er forventet ved afhentningsordrer, at der opleves en ekspeditionstid på op til 2 timer fra bestillingstidspunktet. Såfremt ordren overholder seneste mulige bestillingstidspunkt (se afsnit ”leveringstid og fragtpriser”).

Kunden skal undersøge alle produkter, reservedele og tilknyttede ydelser ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til LAKGRUPPEN. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til LAKGRUPPEN, kan den ikke senere gøres gældende.

 

Returnering og fortrydelsesret

Vi ønsker, at det skal være nemt for dig at handle på vores webshop - det samme gælder ved returnering. Vi opfordrer altid til at du skal undersøge alle produkter, reservedele og tilknyttede ydelser ved leveringen. Hvis du opdager en fejl eller mangel, som du ønsker at påberåbe, skal den straks meddeles skriftligt til LAKGRUPPEN.  Varen skal returneres i væsentligt samme stand og mængde som da du modtog den, for at få den fulde købesum tilbage.

Fortyder du et køb tilbyder vi at tage varen retur indenfor 14 dage efter modtagelse af varen. Varer som er blandet specifik til dig tages ikke retur og varer som er mærket som skaffevarer/bestillingsvarer tages heller ikke retur da de er skaffet hjem specifikt til den enkelte ordre. 

 

Du kan klage over fabrikationsfejl, der viser sig indenfor 2 år efter, du har fået varen leveret. I de fleste tilfælde vil fejl kunne udbedres ved reparation, men skulle det vise sig, at varen efter 2 forsøg på reparation stadig er fejlbehæftet ombyttes varen til en anden af samme type og model. Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

 

Konstaterer vi ligeledes forkert brug af varen eller ualmindelig slid, vil du ikke modtage dine fragtudgifter retur. Ved bestillingsfejl af ordrer, faktureres 10% af det samlede produkt beløb.  Tonet produkter - returneres ikke hvis seneste anvendelse dato er under 6 mdr.  Hvis en fejl eller mangel, som Du opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til LAKGRUPPEN, kan den ikke senere gøres gældende. Er ovenstående betingelser ikke opfyldt, vil der være tilfælde hvor varen mister hele eller dele af sin værdi, og man vil ikke være berettiget til at få penge tilbage. 

 

Returvarer sendes til: Afsenderadressen på din ordre. Du bedes altid kontakte os på 63 156 666 inden du sender en reklamation retur. Når du returnerer varen, bedes du oplyse, hvad problemet er så detaljeret som muligt.

 

Produkter, reservedele og ydelser

Produkter og reservedele, som sælges og leveres, er nye og overholder dansk lovgivning ved leveringen. LAKGRUPPEN sælger og leverer reservedele til et produkt i det omfang at vi kan bestille disse ved tredjepart. Tilknyttede ydelser, som LAKGRUPPEN sælger og leverer, i for­bindelse med salg og levering af produkter eller reservedele såsom toning af vådprodukter udføres håndværksmæssigt korrekt og overholder dansk lovgivning ved leve­ringen.

Produkter, reservedele og tilknyttede ydelser, som LAKGRUPPEN sælger og leverer til kunden, er beregnet til forbehandling, behandling og efterbehandling af lakeringer og til brug i Danmark, Færøerne og Grønland. LAKGRUPPEN er i ingen tilfælde ansvarlig for tab eller skade, der kan henføres til brug til andet formål, brug eller vedligeholdelse i strid med vores instruktioner og almindelig praksis, eller til brug uden for Danmark. Som kunde skal du skadesløsholde LAKGRUPPEN, i det omfang LAKGRUPPEN måtte ifalde ansvar for sådant tab eller skade.

 

Restordre

Såfremt der indgår varer i din ordre, som ikke er på lager eller mærket skaffevare, eftersendes disse hurtigst muligt. Alle varer, der er på lager, sendes med det samme. I tilfælde af restordre bliver du kun afregnet et beløb, der svarer til det der er sendt. Restafregning sker, når du modtager din restordre. Når du bestiller dine varer, vil det fremgå, hvis varen er i restordre. På din ordrebekræftelse vil det ligeledes fremgå, om din ordre er beregnet til dellevering. Skulle du have bestilt en eller flere varer, der viser sig at være udgået, vil du blive kontaktet hurtigst muligt med henblik på at finde en erstatningsvare. 

 

Priser

Priserne er vist i DKK og opdateres dagligt.  LAKGRUPPEN forbeholder sig retten til at ændre priserne uden forudgående varsel. De på hjemmesiden angivne priser gælder altid, medmindre andet er aftalt. Der tages forbehold for prisfejl mv. som følge af , leveringssvigt, afgiftsændringer, udsolgte varer, valutaændringer, krig, terror, naturkatastrofer, force majeure og trykfejl.

 

Betaling

Vi tager imod betaling med Dankort, Visa/Dankort, MasterCard og MobilePay (kun DK). Vi tager ikke kortgebyrer. Beløbet trækkes først, når varen afsendes. Hvis du har bestilt flere varer, og en af varerne er i restordre, trækker vi først betalingen for denne vare, når varen afsendes.

 

 • Betaling med betalingskort

Når du bestiller og betaler din ordre med kreditkort hos LAKGRUPPEN, kører alle betalingstransaktioner via ePay (Bambora Company), og ingen data om dit kreditkort kan ses af LAKGRUPPEN. Al kommunikation foregår krypteret via en sikker forbindelse.  Vi benytter Bambora (ePay) som betalingsgateway og har indløsningsaftale med Clearhaus. Beløbet hæves først på dit kort, når varerne sendes fra LAKGRUPPEN. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, du har godkendt ved købet. Ved produkter der eftersendes grundet skaffevarerstatus eller restordre, trækkes beløbet for varen først når varen er sendt fra LAKGRUPPEN. Du vil ikke blive opkrævet en eventuelle omkostninger for den ekstra forsendelse. 

 

 • Betaling ved faktura

Aftale om betaling på faktura sker først efter en særskilt kreditvurdering. Fakturaer skal betales således, at fakturabeløbet er tilgængeligt efter aftalte forhold. Fakturaer sendes på e-mail. Du skal således have en mailadresse hvortil fakturaer kan sendes. LAKGRUPPEN forbeholder sig ejendomsretten til produkter, indtil fuld og endelig betaling er sket. (f.eks. farvemåler).  Hvis der foreligger rimelig tvivl om kundens evne til at betale, er LAKGRUPPEN berettiget til at reducere kredittid og kreditbeløb, kræve betaling på forhånd eller kræve sikkerhed for fremtidige leverancer.   

Betales fakturaer ikke rettidigt af årsager, som LAKGRUPPEN er uden ansvar for, har har LAKGRUPPEN ret til rente af det forfaldne beløb på 1,5 % pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker. Yderligere påføres der et rykkergebyr på 100 kr.

 

Hvis forfaldne fakturaer ikke betales senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra LAKGRUPPEN, har vi ud over rente ret til at ophæve salget af de produkter, reservedele og/eller tilknyttede ydelser, som forsinkelsen vedrører, ophæve salget af produkter, reservedele og/eller tilknyttede ydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.  Vi forbeholder os ejendomsretten til det solgte, indtil fuld betaling er modtaget.

  

Tilbud

Eventuelle tilbud er gældende i 10 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Hvis tilbuddet ikke er dateret er gælder det 10 dage fra afsendelse. Accept af tilbud, der er LAKGRUPPEN i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for LAKGRUPPEN, medmindre vi meddeler kunden andet.

 

Gældende ret og værneting

Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk ret. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal afgøres ved en dansk domstol.

 

Garanti

LAKGRUPPEN garanterer, at produkter, reservedele og tilknyttede ydelser er fri for væsentlige fejl og mangler i design, materialer og udførelse i 24 måneder efter leveringen. For dele, der udskiftes under garanti, udgør garantiperioden 3 måneder fra udskiftningen, dog maksimalt 24 måneder fra oprindelig levering.

 

LAKGRUPPENs garanti omfat­ter ikke sliddele og fejl eller mangler, der skyldes: 1 almindelig slitage, 2 opbevaring, installa­tion, brug eller vedligeholdelse i strid med Virksomhedens instruktioner eller almindelig praksis, 3 reparation eller ændring udført af andre end Virksomheden, og 4 andre forhold, som Virksomheden er uden ansvar for.

 

Hvis kunden opdager en fejl eller mangel i garantiperioden, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til os. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til os, kan den ikke senere gøres gældende. Kunden skal give Virksomheden de oplysninger om en meddelt fejl eller mangel, som Virksomheden beder om.

 

Inden rimelig tid efter at LAKGRUPPEN har modtaget meddelelse fra kun­den om en fejl eller mangel og undersøgt kravet, meddeler Virksomheden kunden, om fejlen eller manglen er omfattet af garanti. Kunden skal efter anmodning sende defekte dele til Virksomheden. Kunden bærer omkostningerne ved og risikoen for dele under transport til Virksomheden. Virksomheden bærer omkostningerne ved og risikoen for dele under transport til kunden, hvis fejlen eller manglen er omfattet af garanti.

 

Inden rimelig tid efter at LAKGRUPPEN har afgivet meddelelse til kunden efter pkt. 4 om, at en fejl eller mangel er omfattet af garanti, afhjælper Virksomheden fejlen eller manglen ved at: (I) udskifte eller reparere defekte dele, eller (II) sende dele til kunden med henblik på kundens egen udskiftning eller reparation.

 

Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af fejl eller mangler ved produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser end dem, der udtrykkeligt fremgår af ovenfor.

 

Ansvarsfraskrivelse

LAKGRUPPEN kan til enhver tid ændre indholdet af denne side. LAKGRUPPEN kan ikke drages til ansvar for eventuelle skader opstået som resultat af brug af siden eller for den sags skyld manglende adgang til brug af siden.  Der tages forbehold for, at billedvisning af varer på hjemmesiden kan afvige fra varens egentlige udseende. Billeder der vises er kun vejledende. Varens egentlige udseende kan derfor godt afvige fra den illustration, der vises på hjemmesiden. Vi er ikke ansvarlige for mindre forskelle i farver eller i størrelser vist på vores website. Dette bliver ikke betragtet, som en LAKGRUPPEN fejl og vil derfor heller ikke udløse nogen refundering af omkostningerne, hverken i forbindelse med den oprindelige forsendelse eller med tilbageleveringen.

 

Persondatapolitik

LAKGRUPPEN samarbejder med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål. Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse. Læs vores persondatapolitik her

 

Handelsbetingelserne er seneste opdateret d. 14 november 2019

 

 

Hvordan vil du gerne kontakte os?

Vi prøver at være tilgængelige som muligt.

send besked

Send en besked

Skriv på messenger

Skriv på messenger

Skriv via Whatsapp

Skriv via Whatsapp

Bliv ringet op

Bliv ringet op

Ring til os

Ring til os

Send en besked

Vi sidder klar til at svare dig

Bliv ringet op

Spring telefonkøen over

Ring til os

Hvis du skal tale med os hurtigst muligt

+45 6315 6666

Odense

Stenhuggervej 30

5230 Odense M

Danmark

Åbningstider

 • Mandag 08:00 - 16:00
 • Tirsdag 08:00 - 16:00
 • Onsdag 08:00 - 16:00
 • Torsdag 08:00 - 16:00
 • Fredag 08:00 - 15:30
 • Lørdag Lukket
 • Søndag Lukket

Særlige lukkedage

 • mandag 23 december 2024
 • tirsdag 24 december 2024
 • onsdag 25 december 2024
 • torsdag 26 december 2024
 • fredag 27 december 2024
 • mandag 30 december 2024
 • tirsdag 31 december 2024
 • onsdag 01 januar 2025
 • torsdag 19 december 2024
 • fredag 20 december 2024

Hvordan vil du gerne kontakte os?

Salg er klar til at hjælpe dig.

skriv en besked

Skriv en besked

bliv ringet op

Bliv ringet op

book et møde

Book et møde

Skriv en besked

 

Bliv ringet op

Book et møde