Product added to basket
Loading
Loading

3M

Hybrid Lim Og Fugemasse 760 UV

Produktinformation

3M 760 Hybridlim er en enkomponent-, højstyrke-, elastomer tætningsmasse. Denne hybridteknologi gør, at 760 kan males, når den er våd, og nedbrydes ikke ved eksponering for UV.

 • Fuld hærdningstid: >3.5 mm/24 hr
 • Hårdhed: 55 Shore A
 • Klæbefri tid: 20 min
 • Klæbemiddelstype: Silan-modificeret polymer
 • Modulus ved 100 %: >145 Pound-Force Per Square Inch
 • Underlag: Malede overflader

Sikkerhed og miljø

H-sætninger

 • H318: Forårsager alvorlig øjenskade.
 • H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H226: Brandfarlig væske og damp.
 • H302: Skadelig ved indtagelse.
 • H412: Skadelig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H335: Kan forårsage irritation af luftvejene.
 • H373: Kan forårsage skade på organer <eller angive alle involverede organer, hvis kendt> ved langvarig eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det konklusivt er bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør en risiko>.
 • H410: Meget giftigt for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H314: Forårsager alvorlige ætsninger af huden og øjenskader.
 • H372: Forårsager skade på organer <eller angiv alle påvirkede organer, hvis kendt> ved langvarig eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det er konklusivt bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør en risiko>.
 • H361: Mistænkes for at kunne beskadige fertiliteten eller det ufødte barn <angiv specifik effekt, hvis kendt> <angiv eksponeringsvej, hvis det er klart bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør fare>
 • H411: Giftig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H351: Mistænkt for at forårsage kræft <angiv eksponeringsvej, hvis det konklusivt er bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør en fare>.
 • H332: Skadelig ved indånding.
 • H315: Forårsager hudirritation.
 • H317: Kan forårsage allergiske hudreaktioner.
læs mere læs mindre

Hybrid Adhesive Sealant 760 Sort 295 Ml

 • Lager: Levering 4-5 hverdage
 • Varenr.: 760S
 • Mængde: 1 STK(295 ML)
Mængde begrænset - varen udgår

Hybrid Lim Og Fugemasse 760 Grå

 • Lager: 16 på lager
 • Varenr.: 760G
 • Mængde: 1 STK(295 ML)
Mængde begrænset - varen udgår
;
ANBEFALET TILKØB TIL DENNE VARE